Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo būdai:

  • padalijant žemės sklypus;
  • atidalijant žemės sklypo dalis iš bendrosios nuosavybės teise turimo žemės sklypo;
  • sujungiant tos pačios pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną sklypą;
  • formuojant naujus valstybinės žemės sklypus;
  • gretimų tos pačios pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų ribų pakeitimas (amalgamacija), kai vieno žemės sklypo dalis atidalijama nesuformavus atskiro žemės sklypo ir sujungiama su greta esančiu žemės sklypu.


Reikalingi dokumentai:

1. numatomų pertvarkyti žemės sklypų planų kopijos;
2. dokumentų, patvirtinančių žemės sklypo, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, kopijos;
3. apskrities viršininko leidimas;
4. savivaldybės administracijos išduotos sąlygos rengti vietovės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą.

Scroll to Top